Yayın İlkeleri

Glokalhaber.com temel amacı; ulusal bir medya grubu olarak topluma gerçek, tarafsız ve güvenilir haberi; hızlı, sansürsüz, hiçbir baskı altında kalmadan, toplumun temel değerlerini, Anayasal ilkeleri gözeterek, objektif bir şekilde aktarmaktır.

- Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden; suç işleme, ayaklanma, isyan ve nefrete teşvik eder nitelikte olan, devlete ait gizli bilgiler ile Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayınlar yer alamaz.

- Yayınlarımızda hiç kimse cinsiyeti, ırkı, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, özel yaşamın dokunulmazlığı ilkesini ihlal eden yayın yapılamaz.

- Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

- Yayınlarımız “masumiyet karinesi” ilkesi esas alınarak yapılır. Haber ve yorumlarda somut belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ya da suçlu ilan edilemez.

- Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili süreçlerde adil olunması, gerçeğe bağlı kalınarak haberin özünün bozulmaması, haberin içeriğiyle örtüşmeyen başlıklar kullanılmaması esastır.

- Medya grubu çalışanları, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar.

- Haber kaynağının, kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç, gizliliğine saygı ve titizlik gösterilir.

- Başka bir medya kuruluşu ya da dijital platformdan alınarak yayınlanan haberlerde kaynak belirtilir. Ayrıca kaynağı Yeni Paradigma Medya Grubu olan bir haber, video, fotoğraf ve benzeri içerikler Glokalhaber.com ilgili linki kaynak gösterilerek paylaşılır.

- Medya grubu çalışanları bir siyasi partiye üye iseler, habercilik faaliyetleri ile siyasi çalışmalarını ayrı tutmaya özen gösterirler.

- Herhangi bir haber, mevcut bütün imkânlarla araştırılıp doğruluğundan emin olunarak yayınlanır.

- Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilir ve gereği yapılır.

- Terör haberleri verilirken, halkın haber alma hakkı ile terörün propagandasını yapmama ilkesi birlikte gözetilir. Terör eylemleri sansasyonel biçimde büyütülemez.