Bilim/Teknoloji
Siber Alem Mağduru İseniz, Yapmanız Gerekenler
  15 Mart 2018 Perşembe , 16:38
Siber Alem Mağduru İseniz, Yapmanız Gerekenler
Günümüzde hava su gibi ihtiyaç haline gelen sağladığı sınırsız kolaylığın yanında kimi zamanda pek çok olumsuzluklarıyla karşılaştığımız internet, kişinin niyetine bağlı olarak kullanma özgürlüğü verdiği için pek çok mağdur doğurmasıyla birlikte hukuki cezaları da beraberinde getirmiş bir teknoloji.

Ülkemizde bu suçların önlenebilmesi ve gerekli cezaların uygulanabilmesi için; Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren görevli daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatındaki birimlerin dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanması, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuş, daha sonra  28/02/2013 tarih ve B.05.1.EGM.0.65.35539/31772 sayılı Bakanlık Oluruna istinaden Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığının ismi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir

İnternette işlenen suçların başında “bilişim alanına girme” suçu gelmektedir. Bu kişiler, genellikle kamu kurumu, firma ya da kişisel bilgisayar sistemlerine hukuka aykırı şekilde girmektedir. Örneğin, bir kişinin mail adresinin ya da sosyal medya hesabının ele geçirilmesi bu suça teşkil etmektedir. Yasaya göre bu suçu işleyenlere 1 yıla kadar hapis veya para cezası, sistem içerisindeki bilgilerin yok edilmesi ya da değiştirilmesinde ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Ayrıca hakaret, tehdit, şantaj, dolandırıcılık gibi diğer suçların da internet üzerinden işlenmesi halinde kanunun ilgili maddelerine göre suç sayılmaktadır.

Siber Suç, herhangi bir bilişim sisteminin güvenliğini tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmak ve kişi veya kişilerin haklarına karşı bilişim sistemlerinin kullanılarak gerçekleştirildiği suçların tümüne denmektedir. Yasalarla cezası sabit olan siber suçların, normal bir suçtan hiçbir farkı bulunmamakla birlikte birçoğu para veya hapis cezası olarak infaz edilebilmektedir.

İşlenen suçların ardından failin tespiti kimi zaman kolay gibi gözükse de günümüzde her gün değişen teknolojik gelişmeler bu durumu tam tersine de çevirmekte. Zira bu kişilerin kullandıkları sahte hesaplar, yurt dışı üzerinden internet bağlantısını sağlamaya çalıştıkları programlar gibi çeşitli faaliyetler, suçu işleyenlerin bulunmasında yetkililerin işini zorlaştırmaktadır. Ancak, yapılacak olan şikayetlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Siber Suçlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, çeşitli yöntemlerle suçluların tespitinde çalışabilmektedir. Bunların başında ise IP adresinin tespit edilerek söz konusu kişiye ulaşılmasıdır.

Son yıllarda internette yaşanan suçların bir başkası da kişilerin banka hesaplarının ya da kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi olayıdır. Yasaya göre, bu suçu işleyenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.  Siber Suç İhbar yapmak için ilk önce,

doğrudan 155 hattını arayarak ilgili suç birimi yardımıyla suç ihbarı yapılabilmektedir. Bunların haricinde ayrıca size karşı işlenen bir bilişim suçu hakkında dilekçe yazarak savcılık yardımıyla dava ve soruşturma açılmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda örnek olarak verilen dilekçeyi, işlenen suç ve mahalline göre doldurup savcılığa verilmelidir.

………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
 MÜŞTEKİNİN;
ADI, SOYADI                  :
T.C KİMLİK NUMARASI :
ADRESİ                             :
 ŞÜPHELİNİN; (BİLİNİYORSA)
ADI, SOYADI                   :
T.C KİMLİK NUMARASI  :
ADRESİ                            :
SUÇ TARİHİ:  …../…. /………
SUÇUN KONUSU:

1- Yukarıda belirtilen suç tarihinde …….. adlı internet sitesinin …………. adlı kullanıcısı olarak ……………… ismindeki kişisel hesabıma; yine söz konusu internet sitesinin ……………… adlı ve ……………. İsmindeki ……. hesabından ………………………………………. Şeklinde hakaret içerikli elektronik bir ileti gönderilmiştir.

2- Şüphelinin bahsedilen hesap üzerinde belirttiği cep telefonu numarası ve e-mail adresi ….dur. Şüphelinin …. hesapları ile ilintili olduğu her türlü izahtan varestedir. Şüpheli kullanıcı sahte bir hesap olduğu takdirde …. kişiden …. deliller nedeniyle kullanıcı olduğu bakımından makul şüphe duymaktayız.

3-Tarafıma yönelik hakaret içerikli eylemi gerçekleştiren kişi/kişilerin cezalandırılmasını talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER:

Not:(ekran görüntüsü ya da yazıcı çıktısı varsa dilekçeye ek olarak belirtilip eklenmelidir ancak bu tür deliller zaruri olmadıkça dikkate alınmaz. suçun isnad edildiği şahsa ait mail adresi, telefon numarası, kişisel hesabında yer alan iletişim bilgileri bu konuda sanığa suçun isnad edilebilmesi bakımından önem taşır.)

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti 
için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…../……….

Doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü şikayet ve ihbar için,

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
Tel         : 0 312 462 55 00                   0 505 318 00 99        0 505 318 00 98      
  0 312 286 92 14          0 312 286 92 27

Faks       : 0 312 286 92 06

Siber suç ihbarları için,  

siber@egm.gov.tr.

http://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx adreslerine başvurabilirsiniz.

Aynur Kaplan
 


 

Yorumlar
Kod: FC4IB