Gndem
Malezya地ın ön ayak olduğu barış sürecinde Türkiye地in de rolü var
karar    |      06 Austos 2018 Pazartesi , 18:15
Malezya地ın ön ayak olduğu barış sürecinde  Türkiye地in de rolü var
Karar Gazetesi Yazarı Hakan Albayrak, Filipinler Devlet Başkanı Duterte ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında varılan özerklik anlaşmasının imzalarının bugün atılacak olmasının üzerine, yazdığı köşe yazısında Moro地un 1970値i-80値i yıllarda Türkiye壇eki İslami hareketin en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirtti.

Filipinler devletinin hakimiyetindeki Moro'nun Bangsamoro bölgesinde istiklâl mücadelesi veren Moro ンslami Kurtulu Cephesi’ni kendi örgütümüz ve bu örgütün bandaki Selamet Haimi’yi kendi kahramanmz olarak bildiimizi, asrlardr ンslam yurdu olan Moro’daki gelimeleri kendi hikâyemiz gibi an be an takip ettiimizi kaydetti. Zamanla Moro’ya ilgimiz azaldn, neredeyse tamamen kaybolduunu, Selamet Haimi’yi nadiren andmz söyledi.

Yazsnda, bugün imzalanacak olan anlamann hususlarndan bahseden Albayrak

-Bölgedeki tüm silahl gruplar silahszlandrlacak. Moro ンslami Kurtulu Cephesi de belli bir takvim içinde silah brakacak. Polis gücü Filipinler merkezî hükümetine bal olacak, fakat Cephe’nin askerlerinden uygun görülenler de polis gücünde yer alacak.

-Aralk ayndaki referandumdan sonra Moro ンslami Kurtulu Cephesi bir geçi hükümeti kuracak ve bu hükümet Bangsamoro Özerk Bölgesi’ni üç yl boyunca idare edecek. Esas hükümeti, 2022 senesindeki genel seçimlerle teekkül edecek olan Bangsamoro Meclisi’nden çkacak.

-Her sene Filipinler bütçesinin %5’i dorudan Bangsamoro’ya aktarlacak ve Bangsamoro hükümeti bu paray istedii gibi kullanabilecek. Bölgede toplanan vergilerin ve elde edilen doal kaynaklarn %75’i de Bangsamoro hükümetinin tasarrufunda olacak.

-On yllar boyunca geri braklan bölgenin süratle gelimesine katk amacyla Bangsamoro Gelime Fonu kurulacak ve bu fon uluslararas katkya açk olacak.

-Bangsamoro’da Filipinler’in genel yarg sisteminin yannda ンslam hukuku da hüküm sürecek, bütün taraflarn Müslüman olduu davalarda ゙eriat Mahkemeleri yetkili olacan belirtti.

Malezya’nn ön ayak olduu bar sürecinde Türkiye’nin de rolü olduundan bahseden Albayrak, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti, 2010’dan beri Uluslararas ンrtibat Grubu’nda yer alyor ve 2014’te kurulan Uluslararas Silah Brakma Komisyonu’nun bakanln yürütüyor. Büyükelçi Levent ゙ahinkaya senede birkaç sefer bölgeyi ziyaret ederek sürece katkda bulunuyor’’ diye ifade etti.

ンnsani Yardm Vakf (IHH)’nn da bar sürecine, Bamsz ンzleme Heyeti vastasyla hizmet ettiini söyleyen Albayrak, be kiiden oluan bu heyette ンHH, Mütevelli Bakan Vekili Hüseyin Oruç tarafndan temsil edildiini ifade etti.

Yazsna, Hüseyin Oruç ile yaad bir sohbeti anlatan Albayrak, ‘‘Geçen gün Hüseyin Oruç’la görütük. Çok güzel bir ey anlatt:

Bamsz ンzleme Heyeti olarak ziyaret ettikleri Bangsamorolu rahip Orlando Beltran Quevedo’ya “Bar olunca bölgeniz Müslümanlarn idaresine girecek; onlara güveniyor musunuz?” diye sormu. Rahip bu soruya “Biz savata bile Müslümanlardan zarar görmedik ki barta zarar görelim. Tabii ki güveniyoruz.” diye cevap vermi.

Bölgede faaliyet gösteren baz gruplarn güya ンslam adna iledii zulümler, oradaki ana akm ンslami hareket olan Moro ンslami Kurtulu Cephesi’nin telkin ettii itimada gölge düüremedi, çok ükür’’ diyerek yazsn noktalyor.

Yorumlar
Kod: URJXR