Ekonomi
İletişim Hizmetleri İstatistikleri, Haziran 2018
  07 Temmuz 2018 Cumartesi , 13:25
İletişim Hizmetleri İstatistikleri, Haziran 2018
14 Mayıs 2018 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 450 olup, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 796’dır. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından  İnternet  Servis  Sağlayıcılığı  Hizmeti,  Sabit  Telefon  Hizmeti,  Altyapı  İşletmeciliği  Hizmeti  şeklinde  sıralanmaktadır. 

Elektronik haberleşme sektöründe 2017 yılı birinci çeyrekte 12,0 milyar ₺ olan gelir %14,5 artışla 2018 yılı birinci çeyrekte 13,8 milyar ₺’ye çıkmıştır.    Sektörde üç aylık dönemde 1,3 milyar ₺ yatırım yapıldı  Elektronik haberleşme sektöründe 2017 yılı birinci çeyrekte 1,121 milyon ₺ olan yatırım miktarı 2018 yılı birinci çeyrekte %16,3 artışla 1,303 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.     Sabit telefon abone sayısı 11,5 milyon olarak geçekleşti.  2017 yılı birinci çeyrekte 11,0 milyon olan sabit telefon abone sayısı %4,4 artışla 2018 yılı birinci çeyrekte  11,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  Mobil abone sayısı bu dönem 78,9 milyona çıktı.  2017  yılı  birinci  çeyrekte  75,7  milyon  olan  mobil  telefon  abone  sayısı  %4,3  artışla  2018  yılı  birinci çeyrekte 78,9 milyona çıkmıştır.  İnternet abone sayısındaki artış devam ediyor.  2018 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı döneme göre %8,8 artış gerçekleşmiş olup,  özellikle fiber, kablo ve xDSL internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet  abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Sabit ses trafiği 1,8 milyar dk. oldu.  2017 yılı birinci çeyrekte 2,1 milyar dk. olan sabit ses trafiği  %214,3 düşüşle 2018 yılı birinci çeyrekte  1,8 milyar dk. olarak gerçekleşmiştir.  Mobildeki ses trafiği artmaya devam ediyor.  2017 yılı birinci çeyrekte 59,9 milyar dk. olan mobil ses trafiği %6,7 artışla 2018 yılı birinci çeyrekte 63,9 milyar dk. olarak gerçekleşmiştir.Genişbant internet trafiği hızlı artışını sürdürüyor  2017 yılı birinci çeyrekte 2.699.823 Tbyte olan  toplam genişbant internet data trafiği 2018 yılı birinci çeyrekte  %40,2  artışla  3.784.608  Tbyte’a  çıkmıştır.  Genişbant  internet  data  trafiğinin  dağılımına  bakıldığında sabit trafik %36,3 artışla 2.316.352 Tbyte’tan 3.156.234 Tbyte, mobil trafik ise %63,9 artışla  383.471 Tbyte’tan 628.374 Tbyte çıkmıştır. Elektronik haberleşme sektöründe 2018 yılı birinci çeyrekte 13,8 milyar ₺ gelir elde edildi.  

Yorumlar
Kod: NKDRK